บทความสะท้อนความจริงของชีวิตที่ต้องอยู่กับมันอย่าง ” สุนทรียะชีวิต “

ความเจ็บปวดและเจ็บใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิต เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราควรเรียนรู้ และหาวิธีที่อยู่กับมันอย่างเข้าใจให้ลึกซึ้ง โดยการใช้ชีวิตอย่าง “สุนทรียะ “