ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ได้ตามที่หน่วยงานและองค์กรต้องการ (Organization Development )

ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ได้ตามที่หน่วยงานและองค์กรต้องการ (Organization Development )

1.หลักสูตรการแก้ปัญหาภายในองค์กร

2.หลักสูตรบูรณาการองค์ความรู้เพื่อแบ่งปันความรู้กันภายในองค์กร

3.หลักสูตรการพัฒนาองค์กรแบบไม่มีขีดจำกัด

4.หลักสูตรเครื่องมือต่างๆที่ผู้นำ ผู้บริหารต้องมี

5.และอีกมากมายแนวคิดที่จะทำให้เกิดการพัฒนากรแบบยั่งยืน

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม