อาจารย์ชยา เครื่องทิพย์

@หากองค์กรของท่าน ต้องการเป็นองค์กรคุณภาพชั้นแนวหน้าในยุค Next Normal***

        @หากองค์กรของท่าน ต้องการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล***

        @หากองค์กรของท่าน ต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร***

        #ขอแนะนำ หลักสูตรการพัฒนาองค์กรที่หลากหลาย#

D:\++รูปภาพ+วีดีโองานพี่ยา++\OD กาญจนบุรี19-20 ม.ค.56\IMG_3860.JPG
D:\++รูปภาพ+วีดีโองานพี่ยา++\OD กาญจนบุรี19-20 ม.ค.56\IMG_3860.JPG
D:\++รูปภาพ+วีดีโองานพี่ยา++\OD กาญจนบุรี19-20 ม.ค.56\IMG_3860.JPG
Did you enjoy this article?