ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ