บุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จ กับการใช้ Soft Skills อย่างมีประสิทธิภาพ