มนุษย์เราทุกคนเกิดมาย่อมมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต