เทคนิคการฟังเชิงลึก และ เทคนิคการตั้งคำถาม เพื่อหาคนที่ใช่ สำหรับองค์กร